Interview met Dan Fogler van Fantastic Beasts and Where to Find Them

Deze Amerikaanse acteur, komiek en schrijver kun je vooral kennen als Jacob Kowalski, de grappige bakker en dreuzel uit de proloog serie van Harry Potter. Je kunt Fogler ook kennen als Luke uit The Walking Dead en films als Balls of Fury en Good Luck Chuck. Wij hebben met hem gesproken over de toekomst van Fantastic Beasts. Fogler denkt namelijk dat er nog meer films zullen komen! Lees er alles over hieronder.

Onderaan kan je het interview met Dan Fogler ook in het Engels vinden.

Fantastic Beasts and Where to Find Them is het eerste deel van een serie films gebaseerd op een prequel-serie van J.K. Rowlings Harry Potter-serie. In de films speelt Fogler een grappige bakker en Dreuzel die Newt Scamander tegenkomt, een tovenaar. Fogler speelde in een Wizarding World-film en had niet alle films gezien voordat hij werd gecast. "Ik had de meeste films gezien", legt hij uit, "en toen dacht ik dat het het beste was als ik, aangezien het jaren eerder gebeurt en aangezien ik een Dreuzel ben, er helemaal niks van zou weten. Dus ik probeerde te vergeten wat ik had gezien en na het opnemen van de eerste film dacht ik: 'Dit is geweldig.' Ik ging terug en bekeek alle films opnieuw en nu lees ik de boeken met mijn kinderen en dat is cool, ik beleef het allemaal opnieuw.” Het was niet moeilijk voor hem om zich voor te bereiden op de film. De acteur heeft veel gemeen met zijn personage. “De betere vraag is: wat hebben we niet gemeen? Wij bakken graag. Hij bakt op zijn manier en ik bak op mijn manier. En hij heeft een groot hart, ik heb een groot hart, maar ik denk dat zijn hart gigantisch is. Het is als abnormaal enorm. Wat hebben we nog meer gemeen? De liefde voor een goed pak.”

Lees HIER onze recensie van Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Crimes of Grindelwald.

Bron: Warner Bros. 

Aangezien Jacob en Queenie een romantische relatie hebben, roept het de vraag op hoe de toekomst voor hen zal uitpakken. Fogler hoopt dat ze samen eindigen. "O man, ja. Ik denk dat ze zo'n vijf kinderen krijgen en een van hen is op de een of andere manier heel belangrijk." Belangrijk? Het blijkt dat Fogler veel weet over de familie van zijn personage. "Er is daar een zwerkbalspeler, genaamd Quentin Kowalski. Hij moet op de een of andere manier met hen verwant zijn." Hoe het einde in de films voor Jacob en Queenie zal aflopen, weet hij niet, maar hij hoopt dromerig op een sprookjesachtig einde. “Ja, ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven. Dat zou fijn zijn."

“Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven. Dat zou fijn zijn."

Momenteel heeft de serie drie films die zijn uitgekomen. De meest recente film deed het niet zo goed als verwacht, wat de vraag doet rijzen of er nog meer films komen. "Ik hoop het. We moeten er vijf doen. De derde verdiende, technisch gezien, wereldwijd genoeg geld om een ​​vierde te maken.” Of hij een contract heeft voor meer films is een beetje onduidelijk. "Nee. Of nou, ja. Weet je, het is een interessante vraag. Omdat ik voor vijf films heb getekend. Dus mijn oorspronkelijke contract zegt vijf. We zullen zien wat er gebeurt." Waar hoopt Fogler op in de volgende films? "Het zou moeten leiden tot deze grote confrontatie tussen Grindelwald en Perkamentus. Ik zou graag deze enorme strijd over twee films willen zien. Dus een gigantische oorlog. Dat zou cool zijn”, grijnst hij.

Lees HIER onze recensie van Fantastic Beasts 3: The Secrets of Dumbledore

Dat de derde film het niet zo goed deed als verwacht, is volgens Fogler niet iets om je druk over te maken. “Het is moeilijk te vergelijken. Azkaban is mijn favoriet van de acht Harry Potter-films en het is de derde. En die deed het niet zo goed in de Box office, maar het is een geliefde film. Dus je weet het maar nooit.”

"Azkaban is mijn favoriet van de acht Harry Potter-films."

Naast Fogler kent de cast veel indrukwekkende en grote namen. Fogler heeft veel goede herinneringen en kan niet slechts één acteur noemen die indrukwekkend was om mee samen te werken. “Ik had graag meer met Johnny Depp gewerkt. Hij is een expressief persoon. Het was ook geweldig om met Jude Law te werken, een zeer charismatische kerel. En ik ben altijd al een lange tijd fan geweest van Ron Pearlmen. Dus in de eerste film moest ik hem in zijn gezicht slaan, wat geweldig was”, lacht hij. "En ik bedoel, Eddie Redmayne, kom op. Ik heb veel geluk gehad. Ieder van hen is geweldig op zijn eigen manier."

Bron: Warner Bros. 

Over geluk gesproken, Fogler speelt ook Luke in The Walking Dead. Hij was al een fan van het stripboek en wilde altijd al een zombiefilm maken. "In een western, weet je? Waar je paardrijdt en zombiehoofden verplettert. Dat is leuk”, lacht hij, “of pijlen schieten. Het is heel louterend, weet je, heel mediterend. Ik ben een stadsjongen en ik wist niet dat ik al die dingen leuk vond.” Hij is erg enthousiast over waar hij Luke heeft achtergelaten. “De grote finale komt eraan. Luke en Jules en eigenlijk iedereen, we zijn omringd door een horde zombies. Het zag er nogal somber uit, nietwaar?" Hij lacht: “Dat is goede drama. Een mooie cliffhanger.”

“Mijn beste herinnering? Dat is denk ik erg cheesy. Zoals 'de mensen, aan beide kanten, het was geweldig'," zegt Fogler met een Disney-achtige stem, "maar het is waar. Ik heb geweldige vrienden gemaakt. Zoals Queenie, Alison Sudol is een deel van mijn familie. Cooper Andrews en Ross Marquand van The Walking Dead werden mijn maatjes. Ik ken Norman Reedus al voordat hij Norman Reedus was, weet je? Het is dus leuk om op de set te komen en omringd te zijn door vrienden. Dat vind ik het mooiste.”

“Het is leuk om op de set te komen en omringd te zijn door vrienden. Dat vind ik het mooiste.”

Naast acteur is Fogler ook schrijver, cabaretier en stemacteur. Als hij een van die dingen moet kiezen, wat zou hij dan kiezen? "Oh mijn god. Als je zoiets aan de vijfjarige mij vraagt, is het stemacteren. Zo ben ik in dit geheel terecht gekomen. Ik keek naar Looney Tunes en ik leerde lezen en vroeg me af 'Wie is Mel Blanc', weet je, en ik besefte me dat hij alle stemmen deed. En dat was het, dat was de vonk. Ik had zoiets van 'ik wil een miljoen stemmen doen' en hier zijn we.

"Als je zoiets ​​aan de vijfjarige mij vraagt, is het stemacteren."

Over voice-overs gesproken, hij werkt er momenteel veel aan. Er komen enkele geanimeerde shows uit en de toekomst is gevuld met meer projecten. "We veranderen mijn Moon Lake graphic novel in een geanimeerde show, daar ben ik erg enthousiast over", legt hij uit, "Ik werk ook aan een film genaamd Verona. Het is een beetje The Greatest Showman meets Romeo en Julia. Er wordt veel gezongen en gedanst in die film, daar ben ik ook heel enthousiast over.”

Dus, met al die projecten aan de horizon, wat was tot nu toe zijn favoriet? "Wow," aarzelt hij, "weet je, Fantastic Beasts stond bovenaan de lijst. En het staat nog steeds behoorlijk hoog. Maar ik deed net een show genaamd The Offer. Ik mocht Francis Ford Coppola spelen en dat gaat over het maken van The Godfather en dat staat nu bovenaan de lijst. Dat is een droombaan. Ja, het zal moeilijk worden om die te overtreffen.

Hieronder vind je het interview met Dan Fogler in het Engels:

Fantastic Beasts and Where to Find Them is the first movie of a series of films based on a prequel series to J.K. Rowling’s Harry Potter series. In the movies, Fogler plays a funny baker and Muggle who comes across Newt Scamander, a wizard. Playing in a Wizarding World movie, Fogler hadn’t seen all the movies before he was cast. “I saw most of the movies,” he explains, “And then I thought it was best that, since it happens years before and since I am a muggle, I probably shouldn’t know anything going into it at all. So, I tried to forget what I saw and then after shooting the first movie I was like: ‘This is amazing.’ I went back and watched all the movies again and now I am reading the books with my kids and that is cool, I am just getting emerged again.” It wasn’t hard for him to prepare for the movie. The actor has a lot in common with his character. “The better question is, what don’t we have in common? We like to bake. He bakes in his way, and I bake in mind. And, he’s got a big heart like, I got a big heart but his heart I think is gigantic. It’s like abnormally enormous. What else do we have in common? The love of a good suit.”

Our review of Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Crimes of Grindelwald can be found HERE.

With Jacob and Queenie being in a romantic relationship, it begs the question how the future will turn out for them. Fogler hopes that they end up together. “Oh man, yeah. I think they go on to have like five kids and one of them is like very important somehow.” Important? It turns out that Fogler knows plenty about his characters’ family. “There is a quidditch player out there, named Quentin Kowalski. He has got to be related to them somehow.” He doesn’t know how the ending will turn out in the movies for Jacob and Queenie, but he dreamily hopes for a fairytale ending. “Yeah, I hope they live happily ever after. That would be nice.”

“I hope they live happily ever after. That would be nice.”

Bron: Warner Bros. 

Currently, the series has three films that have come out. The latest movie didn’t do as well as expected, which raises the question if there will be more movies. “I hope so. We are supposed to do five. The third one, technically, made enough money worldwide for there to be a fourth one.” If he has a contract for more movies is a little blurry. “No. Well, yes. You know, it is an interesting question. Because I signed up for five. So, my original contract says five. We’ll see what happens.” What does Fogler hope for in the next movies? “It is supposed to lead up to this big showdown between Grindelwald and Dumbledore. I would love to see this just huge battle over two movies. This like gigantic war. That would be cool,” he grins.

Our review of Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Secrets of Dumbledore can be found HERE.

That the third movie didn’t do as well as expected isn’t anything to fuss about, according to Fogler. “It is hard to compare. Azkaban is my favorite of the eight Harry Potter movies and it’s the third one. And it didn’t do as well in the Box office, but it is beloved. So, you never know.”

“Azkaban is my favorite of the eight Harry Potter movies.”

Besides Fogler, the cast has a lot of impressive and big names. Fogler has a lot of good memories and can’t name just one actor who was impressive to work with. “I wish I worked with Johnny Depp more. He is an expressive individual. It was great to work with Jude Law, a very charismatic dude. And I have always been a longtime fan of Ron Pearlmen. So, in the first movie, I got to punch him in the face, which was awesome,” he laughs. “And I mean, Eddie Redmayne, come on. I got very lucky. Each one of them are amazing in their own way.”

Talking about luck, Fogler also plays Luke in The Walking Dead. He was already a fan of the comic book and always wanted to do a zombie movie. “In like a Western, you know? Where you ride horses and smash up zombie heads. That’s fun,” he laughs, “Or shooting arrows. It is very cathartic, you know, very meditating. I am a city boy, and I didn’t know I liked all that stuff.” He is very excited about where he left Luke. “The big finale is coming out. Luke and Jules and everybody really, we’re pending by the commonwealth, surrounded by a horde of zombies. It looked pretty bleak, didn’t it?” He laughs: “That’s good drama. A nice cliffhanger.”

Bron: Warner Bros. 

“My best memory, I guess, is very cheesy. Like ‘the people, on both sides, it was wonderful’,” Fogler says in a Disney-kind voice, “but it’s true. I made amazing friends. Like Queenie, Alison Sudol is like part of my family. Cooper Andrews and Ross Marquand from The Walking Dead became my buddies. I have known Norman Reedus since before he was Norman Reedus, you know? So, it’s nice to come onto the set and just be surrounded by friends. I think that is the best part.”

“It's nice to come onto the set and just be surrounded by friends. I think that is the best part.”

Besides actor, Fogler is also a writer, comedian and voice actor. If he has to choose one of those things, what would he choose? “Oh my gosh. If you’re asking the like five-year-old me, itis voice acting. That is how I got into this whole thing. I was watching Looney Tunes and I was learning to read and just being like ‘Who’s Mel Blanc’ you know and realizing that he did all the voices. And that was it, that was the spark. I was like ‘I wanna do a million voices’ and so here we are.”

“If you’re asking like five-year-old me, it’s voice acting.”

Speaking of voice-over stuff, he is working on a lot of it right now. Some animated shows are coming out and the future is filled with more projects. “We’re turning my Moon Lake graphic novel into an animated show, I’m really excited about that,” he explains, “I am also working on a movie called Verona. It’s like, The Greatest Showman meets Romeo and Juliet. A lot of singing and dancing go into that movie, I am also really excited about that.”

So, with all those projects on the horizon, what has been his favorite so far? “Wow,” he hesitates, “you know, Fantastic Beasts was at the top of the list there. And it is still prety high up. But I just did a show called The Offer. I got to play Francis Ford Coppola and that’s about the making of The Godfather and so, that’s now at the top of the list. That is a dream job. Yeah, it’s going to be hard to top that one.”

Lees ook: Fantastic Beasts 4 en 5, komen ze nog of stopt de franchise nu

Nieuwste artikelen

  • De prins van Trots (Koninkrijk der Zonden 2) - Kerri Manisalco

  • Juice - Heleen van Royen

  • De Hawthorne-broers - Jennifer Lynn Barnes

  • Eiland van de verloren meisjes - Alex Marwood

  • Recensie: Ehrengard: Forførelsens kunst

Gerelateerde artikelen

  • Als je je ogen dicht hield, had het iets van glamour

  • Lover of loser

  • Winnen: 10 x het Young adult boek van het jaar Hof van mist en woede

Zoek in artikelen