Interview met Stephen Amell van Arrow

Bekend van zijn hoofdrol in de serie Arrow kun je de Canadese acteur Stephen Amell ook kennen uit Heels, The Vampire Diares en veel crossovers met series als The Flash en Supergirl. Wij hebben met hem gesproken over zijn ervaringen op de set van Arrow en het einde van het laatste seizoen. Stephen zou sommige dingen toch liever anders gezien hebben! Lees er alles over hieronder. 

Onderaan kan je het interview met Stephen Amell ook in het Engels vinden.

Stephens favoriete seizoen
In het eerste seizoen van Arrow werd miljardair-playboy Oliver Queen vermist na een schipbreuk en werd vijf jaar lang verondersteld dood te zijn voordat hij werd ontdekt op een afgelegen eiland. Wanneer hij terugkeert naar Starling City, verwelkomen zijn moeder, zus en beste vriend Tommy hem thuis, maar Oliver is niet meer dezelfde. Terwijl hij de waarheid verbergt over wat er is gebeurd, wil hij wanhopig de acties goedmaken die hij heeft ondernomen als de jongen die hij was. Terwijl hij weer contact maakt met zijn vrienden en familie, creëert hij in het geheim de persona van de Hood, een burgerwacht. Overdag is Oliver een rijke, zorgeloze rokkenjager (zoals vroeger) en 's nachts gaat hij onder zijn geheime identiteit. Oliver Green wordt gespeeld door Stephen Amell en is duidelijk de hoofdpersoon in de serie. Hoe denkt de acteur zelf over Oliver en wat was zijn favoriete seizoen? "Seizoen één", zegt hij zonder lang na te denken, "omdat het voelde als een gigantische prestatie. Weet je? Om het echt voor elkaar te krijgen. Het is niet mijn favoriete verhaal van alle seizoenen, maar het is het verhaal waar ik het meest trots op ben."

Stephen speelde graag Oliver Green, maar is er een personage dat hij graag zou hebben gespeeld als hij de Hood niet had kunnen spelen? "Prometheus," zegt hij zonder een hartslag te missen, "Adrian Chase. Ik dacht dat Josh Segarra's vertolking van Adrian Chase gewoon spectaculair was."

Bron: Warner Home

"Er waren een paar momenten tijdens Arrow dat ik iets anders wenste"
Stephen heeft alle seizoenen zelf bekeken. Hij vond het einde van seizoen acht goed genoeg, maar als alles aan hem had gelegen, had het er een beetje anders uitgezien. "Ik dacht, weet je, ik vond het einde leuk," legt Stephen uit, "maar er waren een paar momenten tijdens Arrow dat ik iets anders wenste. Ik denk dat tijdens onze honderdste aflevering, die deel uitmaakte van een cross-over, in onze serie finale. Onze serie finale was een beetje als een epiloog. En ik weet het niet, ik had liever gehad dat het met een knal was afgelopen. Ken je de laatste aflevering van de Soprano's? Waar Tony sterft in de laatste scène. Dat is ongeveer wat ik leuk zou hebben gevonden. Ik vond het heel goed uitgevoerd, maar ik dacht ook dat het een beetje anticlimatisch was. Gewoon een beetje," geeft hij toe.

"Als ik terug zou komen, zou ik het een beetje anders willen doen."

Stephen Amell zou graag terugkeren als Oliver Green
Ook al had hij soms andere scènes gewenst, hij zou zeker en zonder aarzelen terugkeren als de Hood. "Absoluut! Ik weet niet hoe, je weet wel, kijkend naar een nieuw seizoen of een nieuwe serie. De serie eindigde inderdaad met seizoen acht." Of Oliver terugkeert uit de dood is een beetje vaag voor Stephen. "Ik denk niet dat Oliver sterft. Hij stierf niet. Hij ging gewoon de ether in. Of hij veranderde in energie. Als ik terug zou komen, zou ik het een beetje anders willen doen. Er zijn veel van dingen die ik wilde doen op Arrow die we niet konden doen vanwege het feit dat we uitgezonden werden op Network Television. Snap je? Zoals ik wil vloeken. Ik wil bloed kunnen laten zien. Ik wil hebzuchtig worden. Dus als ik terug zou komen, zou ik het de Logan-behandeling willen geven.

Wat Stephen het meest mist aan Arrow? "Ik mis de crew en mijn cast. Ze werden als familie. Weet je, het was acht jaar van mijn leven", herinnert hij zich. Hij heeft nog steeds contact met iedereen op de set. "Ja, de hele tijd."

Bron: Warner Home

Hoe is het om een professionele worstelaar te spelen?
Momenteel werkt Stephen Amell aan Heels. Het is een tv-show over twee broers (en rivalen). De ene is een schurk (Heel) en de andere is een held (face). Ze vechten met elkaar over de worstelpromotie van hun overleden vader. Hoe is het om als professionele worstelaar te spelen? "Het is mijn droom die uitkomt," lacht Stephen, "worstelen was mijn favoriete bezigheid toen ik opgroeide. Net vóór superhelden en dat soort dingen was het worstelen. Weet je, mijn superhelden waren Hulk Hogan en Ultimate Warrior, Ric Flair, King Kong Bundy en Brutus "The Barber" Beefcake. Het feit dat ik nu echt een worstelaar mag spelen? Het is behoorlijk ongelooflijk."

"Het is mijn droom die uitkomt."

Aangezien Stephen Amell beide heeft gespeeld, is het nou intensiever om een ​​superheld of een professionele worstelaar te spelen? "Superheld, zeker. Het draait allemaal om het schema. Arrow was 23 afleveringen per jaar. Weet je, Heels is veel chiller. Ik heb misschien dagen waarop ik worstel, maar die zijn leuk. We hebben gewoon gigantische vechtsequentiedagen op Arrow en ze vonden plaats van zeven uur 's avonds tot ongeveer vijf uur' s ochtends."

Zijn favorieten series
En waar kijkt Stephen graag naar? Als we het hebben over tv-shows over superhelden, komt er niet echt een titel boven tafel. "Hoewel ik meteen weet dat ik van The Boys ga houden. Genoeg mensen hebben me verteld om ernaar te kijken, maar ik bewaar het, weet je? Zoals een goede wijn." Hij heeft wel een paar favorieten. "Mijn vrouw en ik houden van Survivor. Hielden van Game of Thrones, waren absoluut dol op House of the Dragon. We kijken nu naar The Crown, we houden van The Crown. Oh en ik kijk graag naar een show genaamd Alone. Heb je er al van gehoord? Het is fantastisch." Stephen leest ook, maar heeft hij alle The Green Arrow-strips gelezen? Hij schudt zijn hoofd nee. "Maar", vervolgt hij, "ik heb Green Arrow Vol. 1 gelezen. Ik heb er bewust voor gekozen om niet verder te gaan. De show werd allemaal gedaan door DC-mensen. Ik wilde gekleurd worden door wat ze wilden dat ik deed."

Hieronder vind je het interview met Stephen Amell in het Engels:

Stephens favorite season
In season one of Arrow, billionaire playboy Oliver Queen went missing after a shipwreck and was presumed dead for five years before being discovered on a remote island. When he returns home to Starling City, his mother, sister and best friend Tommy welcome him home, but Oliver isn't the same. While he hides the truth about what happend, he desperately wants to make amends for the actions he took as the boy he was. As he reconnects with his friends and family, he secretly creates the persona of the Hood, a vigilante. By day, Oliver is a wealthy, carefree philanderer (as he used to be) and by night he goes by his secret identity. Oliver Green is played by Stephen Amell and is obviously the main character in the series. How does the actor himself feel about Oliver and what was his favorite season? "Season one," he says without thinking to long, "because it felt like a herculean feat. You know? To actually getting it done. It is not my favorite story of all the seasons, but it is the one that I am the most proud of." 

Stephen loved playing Oliver Green, but is there a character that he would love to have played if he couldn't play the Hood? "Prometheus," he says without missing a heartbeat, "Adrian Chase. I thought that Josh Segarra's portrayel of Adrian Chase was just spectacular." 

Bron: Warner Home

"There were a couple of moments during Arrow that I kind of wished for something different."
Stephen has watched all the seasons himself. He liked the ending of season eight wel enough, but if everything was up to him it would've looked a little different. "I thought, you know I liked the ending," Stephen explains, "but there were a couple of moments during Arrow that I kind of wished for something different. I think during our hundred's episode, which was part of a crossover, in our series finale. Our series finale was a little bit like an epilogue. And I don't know, I would've preferred it if it went out with a bang. You know the last episode of the Soprano's? Where Tony dies in the last scene. That is kind off what I woul've liked. I thought it was very well executed, but I also thought that it was a little bit anticlimatic. Just a bit," he admits.

"If I came back, I would want to do it a little different."

Stephen Amell would like to return as Oliver Green
Even if he had wished for different scenes sometimes, he definetly, without hesitation would return as the Hood. "Definetly! I don't know how, you know looking at a new season or a new series. The series did end with season eight." If Oliver returns from the dead is a little vague for Stephen. "I don't think Oliver dies. He didn't die. He sort of just went out into the ether. Or he turned into energy. If I came back, I would want to do it a little different. There are a lot of things that I wanted to do on Arrow that we couldn't do because of the fact that we were airing on Network television. Right? Like I want to swear. I want to be able to show blood. I want to get greedy. So, if I came back I would want to give it the Logan treatment."

What Stephen misses most about Arrow? "I miss the crew and my cast. They became like family. You know, it was eight years of my life," he reminiscences. He still has contact with everyone on set. "Yeah, all the time."

Bron: Warner Home

How is it to play as a professional wrestler?
Currently, Stephen Amell is working on Heels. It's a tv show about two brothers (and rivals). One is a vallain (Heel) and the other is a hero (face). They fight each other over their late father's wrestling promotion. How is it to play as a professional wrestler? "It is my dream come true," Stephen laughs, "wrestling was my favorite thing growing up. Like before superheroes and stuff like that it was wrestling. You know my superheroes were Hulk Hogan and Ultimate Warrior, Ric Flair, King Kong Bundy and Brutus "The Barber" Beefcake. The fact that I actually get to play a wrestler now? It is pretty incredible."

"It is my dream come true."

So, seeing as Stephen Amell has played both, is it more intensive to play a superhero or a professional wrestler? "Superhero, for sure. It is all about the schedule. Arrow was 23 episodes a year. You know, Heels is much more chill. I might have days where I wrestle but those are fun. We have just giant fight sequence days on Arrow and they would take place from seven o'clock at night until like five o'clock in the morning."

Bron: Paramount Media

His favorite tv shows
And what does Stephen like to watch? If we're talking about superhero tv shows, one doesn't really come to mind. "Although I immediately know that I am going to love The Boys. Enough people have told me to watch it, but I am saving it, you know? Like a fine wine." He does have a couple of favorites. "My wife and I love Survivor. Loved Game of Thrones, absolutely adored House of the Dragon. We are watching The Crown right now, we love The Crown. Oh and I like watching a show called Alone. Have you heard of it? It's fantastic." Stephen also reads, but has he read all The Green Arrow comics? He shakes his head no. "But," he goes on, "I read Green Arrow Vol. 1. I actually purposely choose not to go on. The show was all done by DC people. And I didn't wat to be colored by the comic books. I wanted to be colored by what they wanted me to do."

Lees ook: Interview met Dan Fogler van Fantastic Beasts and Where to Find Them

Nieuwste artikelen

  • Over mijn lijk - Jeffrey Archer

  • De beterweter – Marc-Uwe Kling

  • Op zoek naar Beer - Hannah Gold

  • Het onwaarschijnlijke verhaal van Baskerville Hall - Ali Standish

  • Stink tegen Danny - Jenny Mclachlan

Gerelateerde artikelen

  • Het koor van Bellbird River - Sophie Green

  • Last-minute Londen - Evi Dekker

  • De Gorgels en de laatste kans - Jochem Myjer

Zoek in artikelen