Interview met de cast van Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Vanaf 15 februari kunnen we genieten van de derde Ant-Man film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wij kregen de kans om de cast te spreken over hun personages en het ontstaan van de film. Zo spraken wij Paul Rudd (Scott Lang aka Ant-Man), Kathryn Newton (Cassie Lang), Evangeline Lilly (Hope van Dyne), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne), Michael Douglas (Dr Hank Pym) en de director Kevin Feige. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder wat hier uit is gekomen!

Onderaan kan je het interview met de cast van Ant-Man ook in het Engels vinden.

Paul, wat vind je na drie Ant-Man-films het leukst aan Scott Lang? En is er iets dat je niet leuk aan hem vindt?
Paul Rudd: "Nou, ik denk dat wat ik het leukst aan hem vind, is dat hij een gewone man is die nog steeds bedenkingen heeft bij dit alles. En dat, weet je, hij is gewoon een vader. Ik vind het leuk dat hij deel is van een groep met behoorlijk indrukwekkende mensen en superhelden, en dat hij de eerste zou zijn die zou zeggen: "Wat doe ik hier in vredesnaam? Dit slaat helemaal nergens op." En weet je, hij is een echt persoon. En dus wil je, ik bedoel, als acteur, iemand spelen die herkenbaar is en hopelijk een sympathiek persoon is. Iemand waarbij je misschien begrijpt wat ze doormaken. Dat vind ik leuk. Ik speel ook graag het vaderaspect. Dus zijn menselijke kwaliteit is wat ik het leukste vind. In tegenstelling tot zijn cyborg-kwaliteit, dat is het deel dat ik niet leuk vind. Nee, er is niets aan het personage dat ik niet leuk vind. Ik mag de man. Ik bedoel, ik ben bevooroordeeld, denk ik, maar ja."

Bron: Walt Disney

Hoe zijn Scotts gevoelens over het zijn van een superheld veranderd sinds de allereerste Ant-Man in 2015?
Paul Rudd: "Ik denk dat hij behoorlijk gegroeid is in de loop van de negen jaar dat we deze films hebben gemaakt. Ik bedoel, dit is een man die een vaste baan had. Hij was, weet je, in deze groep gebracht en heeft geen aangeboren supercapaciteiten, maar toen vocht hij tegen Thanos. En hij heeft een boek geschreven, weet je, een memoires en hij heeft alles uitgelegd wat er gaande is in het leven en zijn ervaringen met de Avengers, maar nu hij is klaar om een normale vader te zijn. En weet je, er zijn wat problemen, omdat we veel hebben gemist, en ik wil een aantal van die jaren terughalen. Cassie is ouder, weet je? Ze heeft haar eigen ideeën, dus we proberen daar allemaal mee om te gaan."

Over Cassie gesproken, Kathryn, hoe lang droom je er al van om een ​​superheld te spelen?
Kathryn Newton: "Sinds de eerste keer dat ik een Marvel-film zag wilde ik altijd al een Marvel-superheld zijn. Ik wilde hier echt deel van uitmaken, omdat het me deed dromen. En het is grappig, want ik zei tegen mezelf dat ik de grootste Marvel-superheld aller tijden wilde zijn. En ik vind het ironisch dat Cassie Lang 12 meter groeit. Dus ik ben het bewijs dat dromen uitkomen, want die van mij kwam uit."

Bron: Walt Disney

Maar je doet zoveel meer dan alleen een superheld spelen in deze film. Je hebt je relatie met je vader, Scott. Hoe hebben jij en Paul die dynamiek tot leven gebracht?
Kathryn Newton: "Het was heel moeilijk om met Paul samen te werken."

Evangeline Lilly: "Dat is het eigenlijk altijd."

Kathryn Newton: "Ik kon niet door de scènes heen komen. Ik moest de hele tijd lachen. Het was dus erg moeilijk voor mij om in mijn karakter te blijven. Nee, het was heel gemakkelijk om die dynamiek bij Paul te vinden. De eerste dag, onze eerste scène was voor mij de moeilijkste scène in de film. Het is waar ik afscheid neem, weet je. Kan ik daarover praten?" Als iedereen nee schudt, zegt ze: "Laat maar. Ik ben niet erg goed in dit hele Marvel-gedoe."

Paul Rudd: "Hoe is het om Tom Holland te kennen?"

Scott Lang is niet het enige personage dat in de loop der jaren is gegroeid. Evangeline, hoe is Hope van Dyne geëvolueerd sinds het publiek haar voor het eerst ontmoette?
Evangeline Lilly: "Nou, Hope begon de eerste Ant-Man-film als een erg koude, afstandelijke, erg geïsoleerde vrouw. Ze had niet veel relaties in haar leven. In de loop van deze drie films heb ik deze ongelooflijke boog gehad om te kunnen spelen waar ze in die tijd haar relatie met haar vader heeft hersteld. Ze is herenigd met haar lang verloren gewaande moeder. Ze is smoorverliefd geworden op Scott, en ze is een stiefmoeder van Cassie geworden. En dus is haar leven gewoon vol relaties, en vol liefde, en ze is echt een opgebloeide versie van de vrouw die we hebben ontmoet, en dat zie je in het werk dat ze doet in de wereld. Ze bloeit en neemt die liefde en verspreidt het rond door te proberen het goede te doen in de wereld en problemen op te lossen die enorm zijn, zoals de opwarming van de aarde en huisvestingscrises, en ze doet het met succes."

Bron: Walt Disney

Dus, Michelle, nu Janet is teruggekeerd uit het Quantum Realm na 30 jaar eindelijk herenigd te zijn met Hank en Hope, wat vertelt ze hun met betrekking tot alles wat met subatomaire dingen te maken heeft?
Michelle Pfeiffer:
"Ik weet niet wat ik daarover kan zeggen. Maar ik zal zeggen dat ja, nadat ik eindelijk na 30 jaar uit het Quantum Realm ben gered en herenigd ben met mijn lieve echtgenoot Hank en dochter Hope, weet je, Janet is gewoon aan het genieten van deze tijd samen en, heel beslist, geheimzinnig over haar tijd daar beneden."

Michael Douglas: "Ik blijf onder de indruk van mijn ongelooflijke vrouw Janet en wat ze kon bereiken en welke geweldige vorm ze had gedurende die 30 jaar dat ze in het kwantumrijk was. En wat ze moet hebben gegeten en gedronken, wat ze daar nog meer deed om in de beste vorm te zijn die ze maar kon zijn. En ik genoot van de gelegenheid om haar en Evangeline in actie te zien en ik kon niet gelukkiger zijn dat twee vrouwelijke actiehelden de oude man beter dan wat dan ook ondersteunen."

Bron: Walt Disney

Maar om te hergroeperen, Kevin. Jij bent de regisseur van de film, wat is dit Quantum Realm precies?
Kevin Feige: "We zagen het voor het eerst in de eerste Ant-Man-film, en ik werd er onlangs een beetje aan herinnerd dat dit een idee was dat Paul al vroeg had, voordat we begonnen met het filmen van de eerste Ant-Man-film, wat als we dit verkennen, je weet wel, kwantummechanica. De eerste Ant-Man-film ging natuurlijk vooral over het ontmoeten van de personages en het oorsprongsverhaal, maar aan het einde daarvan kregen we een voorproefje, en dat leidde tot waar we naartoe gingen in Endgame. Het is een plek op het subatomaire niveau waar ruimte en tijd anders werken, en dat stelde ons in staat om door de tijd te reizen op voorstel van Scott Lang in Endgame, en het stelde ons in staat om deze hele manische kwantumness in deze film te hebben, want we gaan naar een punt wat alleen Janet ooit eerder had gezien."

Wanneer komt de stand-alone film van de Wasp, of de vrouwen van Marvel?
Evangeline Lilly: "Dit is een uitstekende vraag. Het is misschien wel de belangrijkste vraag van de dag. En ik ga deze vraag overdragen, Kevin.

Kevin Feige: "Nou, de mogelijkheden binnen de MC zijn eindeloos, net als in het multiversum. Dus we zullen moeten zien wat er in de toekomst gebeurt."

Evangeline Lilly: "Maar even voor de goede orde, als die kans zich zou voordoen, ben ik volledig in het pak en klaar om te gaan."

Bron: Walt Disney

Bekijk hier de trailer van Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 

 

Hieronder vind je het interview met de cast van Ant-Man in het Engels:

Paul, after three Ant-Man films, what do you like most about Scott Lang? And is there anything you dislike about him?
Paul Rudd: "Well, I think what I like most about him is that he is a regular guy who has reservations about all of this, still. And that, you know, he's just a dad. I like the fact that he is kind of a part of this group with some pretty impressive people, and superheroes, and that he would be the first guy to say, "What the hell am I doing here? This makes no sense at all." And, you know, he's a real person. And so you want to play, I mean, as an actor, somebody who is relatable and hopefully a sympathetic person. And somebody that, you know, you understand maybe what they're going through. And I like that. I like playing the father aspect. I like playing the, trying to, you know, wrap my brain around the situation that I find myself in. So his human quality is the thing that I like the most. And as opposed to probably his cyborg quality, which is the, you know, the part I don't like. No, there's nothing about the character that I don't. I like the guy. Yeah. I mean, I'm biased, I guess, but yeah."

Bron: Walt Disney

How have Scott’s feelings about being a superhero changed since the very first Ant-Man in 2015?
Paul Rudd: "I think that he’s kind of grown a lot over the course of nine years or so that we’ve been doing these movies. I mean, this is a guy who had a regular job. He was, you know, brought into this group and has no innate super abilities, but then he went up and fought Thanos. And he’s written a book, you know, a memoir and he’s explained everything that’s been going on in life and his experiences with the Avengers, but now he is ready to have some time, be a normal dad. And, you know, there are some issues there, because we missed out on a lot, and I kind of wanna recapture some of those years. Cassie’s older, you know? She has ideas of her own, so we’re, yeah, trying to kind of grapple with all of that."

Talking about Cassie, Kathryn, how long have you dreamed of playing a superhero? 
Kathryn: "Since the first time I saw a Marvel movie, I always wanted to be a Marvel superhero. I really wanted to be part of this, because it made me dream. And it's funny, because I told myself that I always wanted to be the biggest Marvel superhero of all time. And I think it's ironic that Cassie Lang grows 40 feet. So I'm proof that your dreams come true, 'cause mine did."

Bron: Walt Disney

But you do so much more than just play a superhero in this movie. You have your relationship with your dad, Scott. How did you and Paul bring that dynamic to life?
Kathryn: "It was really difficult working with Paul."

Evangeline: "It always is, really."

Kathryn: "I couldn't get through scenes. I was like, laughing the whole time. So it was very difficult for me to stay grounded in my character. It was very easy to find that dynamic with Paul. The first day, our first scene was like the hardest scene in the movie for me. It's where I'm saying goodbye to, you know. Can I talk about that?" When everybody shakes their head no, she says: "Never mind. I'm not very good at this whole Marvel thing."

Paul: "What's it like knowing Tom Holland?"

Scott Lang isn't the only character that has grown over the years. Evangeline, how has Hope van Dyne evolved since audiences first met her? 
Evangeline: "Well, Hope started the first Ant-Man film a very cold, detached, very isolated woman. She didn’t have a lot of relationships in her life. She had a lot of broken relationships in her life, and over the course of these three films, I’ve had this incredible arc to be able to play where she has, in that time, repaired her relationship with her father. She’s reunited with her long-lost mother. She’s fallen madly in love with Scott, and she’s become a stepmom to Cassie. And so her life is just full of relationship, and it’s full of love, and she is really like a blossomed version of the woman that we met, and you see that in the work that she’s doing in the world. She’s thriving and taking that love and spreading it around by trying to do right in the world and fix issues that are massive like global warming and housing crises, and she’s doing it with success."

Bron: Walt Disney

So, Michelle, now that Janet has returned from the Quantum Realm after 30 years finally reuniting with Hank and Hope, what does she fill them in on in regards to all things subatomic?
Michelle Pfeiffer: "
I don't know what I can say about that. But I will say that yes, after finally being rescued from the Quantum Realm after 30 years and reunited with her lovely husband Hank and daughter Hope, you know, she is just savoring this time together and quite, decidedly so, secretive about her time down there."

Michael Douglas: "I am staying in awe of my incredible wife Janet and what she could accomplish and what great shape she was in for those 30 years that she was down in the quantum realm. And what she must've been eating and drinking, what else she was doing down there to be in the best shape she could possibly be. And I enjoyed that opportunities to watch her and Evangeline in action and could not be more blessed to have two women action heroes supporting the old man better than anything."

But to regroup, Kevin, what exactly is this Quantum Realm? 
Kevin: "Well, we first saw it in the first Ant-Man film, and I was sort of reminded recently that this was an idea that Paul had early on, before we started filming the first Ant-Man film, to what if we explore this, you know, quantum mechanics, which I’m happy to discuss at length today if you guys want. Things act very differently at the quantum level, and Paul was talking about the amount of storytelling and imagination and fun that you could have there. The first Ant-Man movie was mainly about meeting the characters and the origin story, of course, but at the very end of that, we got a taste of it, and that is what led to where we took it in Endgame. It is a place that is on the subatomic level where space and time act differently, and that allowed us to time travel at Scott Lang’s suggestion in Endgame, and it allowed us to have this entire manic quantumness [phonetic] in this film, where we go to a point where only Janet had ever seen before."

Bron: Walt Disney

When is the Wasp's standalone film coming, or the women of Marvel?
Evangeline: "This is an excellent question. It might be the most important question of the day. And I'm going to defer this question up the line, Kevin.

Kevin: "Well, the opportunities within the MC are endless, as they are in the multiverse. So, we will have to see what happens in the future."

Evangeline: "Well, just for the record, if that opportunity did present itself, I'm fully suited up and ready to go."

Lees ook: Dit zijn alle aankomende MCU films

Nieuwste artikelen

  • Wie schrijft die blijft - Tamara Haagmans

  • Het smalle pad van verlangen - Patrick Rothfuss

  • De prinses - Wendy Holden

  • De vrouwen van het wijndomein - Linda Winterberg

  • Liefs van mij – Jessica Saunders

Gerelateerde artikelen

  • Recensie: Moonwalkers

  • Nieuwe aflevering Pretty Little Liars nu op Netflix!

  • Recensie: Verscheurd

Zoek in artikelen