Freya NorthAuteur

Freya North gaf in 1991 een studiebeurs op om haar eerste roman Sally te kunnen schrijven. Dit tot grote ergernis van haar ouders en vrienden die liever wilden dat ze een “echte baan” ging zoeken. Een lange lijst van freelance- en uitzendbaantjes zorgde voor genoeg financiële armslag om zo nu en dan een schrijfdag te houden. Intussen werd haar schrijfwerk door vele uitgevers afgewezen. Onaangedaan begon Freya aan Chloë zodra ze Sally afhad. In 1996 benaderde ze een van Engelands beroemdste literair agenten: Jonathan Lloyd van Curtis Brown. Ze gooide alle voorzichtigheid van zich af en stuurde hem drie hoofdstukken en een pagina met complete recensies, die ze zelf schreef uit naam van de Sunday Times, Jilly Cooper en Germaine Greer. Lloyd nam Freya aan en veilde de vertaalrechten van haar boek, waarna vijf uitgevers op Freya’s boeken boden en ze een contract in de wacht sleepte. Sally werd bijzonder lovend ontvangen en Freya de hemel ingeprezen als een nieuw, fris geluid in fictie. In 1997 kwam Chloë uit en daar werden twee keer zoveel exemplaren van verkocht als van Sally. Het boek werd een Sunday Times-bestseller.

Zoek in artikelen