Voorwaarden


Gebruiksregels & Privacybeleid

Gebruiksregels

 

Welkom bij Chicklit.nl! Leuk dat je mee komt praten en/of lezen! Om ervoor te zorgen dat alles hier netjes verloopt, hebben we een aantal regels. Als je onze website gebruikt ga je akkoord met onze Gebruiksregels. We kunnen deze gebruiksregels van tijd tot tijd aanpassen en raden je aan deze daarom regelmatig te checken. 

 

Chicklit.nl is een website die wordt aangeboden door BookSpot B.V. (hierna: “Chicklit.nl”, “wij”, “ons” of “onze website”). BookSpot is gevestigd aan het Noordereinde 56, 1243 JJ te ’s-Graveland. Ons postadres is Postbus 60, 1243 ZH ’s-Graveland. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59878916. Ons BTW-nummer is NL853678765B.01. Voor vragen over Chicklit.nl kun je een bericht sturen naar info@chicklit.nl.

 

Gebruik van Chicklit.nl

Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van onze website. Namelijk als:

Gebruiker. Je kunt gewoon lekker lezen op onze website en hoeft geen account aan te maken.

Member. Maak gratis een account aan. Als member kun je reageren op artikelen, geef je jouw waardering van artikelen die je leest, kun je een ledenrecensie schrijven, aangeven welke boeken je leest en films je kijkt, je verlanglijstje maken en je favorieten onthouden. Ook heb je een account nodig om deel te nemen aan prijsvragen. 

Recensent. Schrijf als vaste recensent vrijwillig recensies voor Chicklit.nl. We zoeken regelmatig gemotiveerde recensenten, hiervoor plaatsen we dan een oproep in ons nieuwsoverzicht. Als je interesse hebt kun je ook contact opnemen via info@chicklit.nl. Zie artikel 6 van deze Gebruiksregels voor de aanvullende voorwaarden voor Recensenten.    

Deelnemer aan de Leesclub. We plaatsen een oproep op onze website wanneer er een nieuwe Leesclub start. Per editie selecteren we steeds 10 VIP-readers. Zie artikel 7 van deze Gebruiksregels voor de aanvullende voorwaarden van de Leesclub.    

Om een account te kunnen aanmaken dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. 

Zorg ervoor dat je 16 jaar of ouder bent als je een account aanmaakt en berichten plaatst. Ben je jonger? Dan heb je toestemming van je ouders nodig.

 

Wat doen wij met de content?

Door berichten en/of recensies op onze website te plaatsen geef je ons toestemming om deze te gebruiken op de website en deze (eventueel) ongewijzigd door te plaatsen op onze andere websites BookSpot.nl en BookSpot.be. 

 

Jouw gedragInhoud van geplaatste berichten mag niet ongepast zijn. Er is in ieder geval sprake van ongepaste inhoud wanneer een bericht niet in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen of in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Daarvan is in ieder geval sprake als een uiting het volgende bevat: 

Scheldwoorden of agressief taalgebruik;

Discriminerende of provocerende uitingen;

Berichten die pornografisch of seksueel getint zijn.

Daarnaast mag geplaatste content nooit een van deze dingen bevatten:

Reclame en/of commerciële links naar externe websites en/of advertenties;

Persoonlijke informatie (van jezelf of van anderen) zoals je adres of - telefoonnummer;

Illegaal, niet kloppend of schadelijk materiaal. Plaats geen linkjes of informatie die illegaal is (bijvoorbeeld linkjes naar illegale downloadsites), en zorg dat je het recht hebt om alles dat je post te plaatsen;

Tekst- en/of beeldmateriaal dat inbreuk maakt op rechten van derden.

Gebruik een gebruikersnaam en/of avatar die niet als ongepast, respectloos of beledigend opgevat kan worden.

Wees respectvol, tegen gebruikers en tegen ons.

 

Omgaan met ons

Volg altijd de aanwijzingen van de redactie. In het geval van een onenigheid of onduidelijkheid van een van de Gebruiksregels, heeft de redactie het doorslaggevende

woord.

Mocht je op Chicklit.nl toch materiaal tegenkomen dat mogelijk ongeschikt is, dan kun je dit melden bij de redactie via info@chicklit.nl. Geef hier een duidelijke reden aan. De redactie zal het bericht bekijken en eventueel actie ondernemen.

 

Onze rechten

De teksten en beelden die we zelf plaatsen zijn van ons, of we hebben toestemming gevraagd om deze te plaatsen. Gebruikers van onze website mogen deze teksten en beelden niet downloaden en/of gebruiken voor andere doeleinden. Het herpubliceren, herdistribueren, reproduceren of op enkele andere wijze gebruiken van onze teksten en/of beelden is verboden.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van geplaatste content, zoals een bericht, avatar of recensie, dat in strijd is met enig recht of met deze Gebruiksregels, te verwijderen of aan te passen. Eveneens kunnen wij jouw account in dat geval verwijderen en/of blokkeren. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Chicklit.nl, de daarin opgenomen teksten en beelden en/of met de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

 

Aanvullende voorwaarden voor Recensenten

Recensenten melden zich – al dan niet via een oproep – aan via info@chicklit.nl. Onze redactie maakt op basis van je inzending de beslissing of je in aanmerking komt.  

Om Recensent te kunnen worden moet je 18 jaar of ouder zijn.

Als Recensent stem je ermee in dat:

je doorlopend recensies schrijft, tot wederopzegging. 

je alle ontvangen items die je van ons krijgt recenseert, bestaande uit boeken, films, series en games. Per boek krijg je 2 tot 3 weken de tijd krijgt om een recensie te schrijven, en per dvd 1 week. De boeken en/of films krijg je gratis thuis gestuurd.

je je houdt aan de vastgestelde deadlines. Deze houd je zelf in de gaten.

je geen vergoeding ontvangt, maar wel alle (nieuwste) boeken en DVD's die je recenseert mag houden. Dit materiaal is alleen voor eigen gebruik, je mag het niet doorverkopen.

wij vaststellen voor welke genres je recensies zult schrijven met inachtneming van de door jou opgegeven voorkeuren. Schrijf je een recensie voor een deel in een reeks, dan schrijf je ook de recensies voor de andere delen in deze reeks.

we een foto van jou kunnen opvragen en toevoegen aan onze redactie-pagina met Recensenten. 

alle content die je voor Chicklit.nl schrijft uniek is, geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet elders mag worden gebruikt.

je je houdt aan de inhoudelijke eisen die Chicklit.nl aan een recensie stelt en eventuele wijzigingen van deze eisen in de gaten houdt.

er geen garantie tot publicatie is. 

Onze redactie leest alle recensies voor deze worden geplaatst en behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen of een recensie niet te plaatsen.

Kun je door omstandigheden de deadline voor het aanleveren van een recensie niet halen of kun je een periode geen recensies schrijven, geef je dit zo spoedig mogelijk aan bij onze redactie. Wij houden hier rekening mee. 

 

Aanvullende voorwaarde voor Deelnemers aan de Leesclub 

Voor deelname aan de Leesclub is het vereist dat je in een vooraf vastgestelde periode (ca. 3 weken) beschikbaar bent.

Je kunt je per editie steeds opnieuw opgeven.

Deelname aan de Leesclub is op vrijwillige basis. Je ontvangt hier geen vergoeding voor.

Als je door onze redactie wordt gekozen als 1 van de 10 VIP-readers geldt het volgende:

Het boek waarover je een recensie zult schrijven wordt gratis ter beschikking gesteld.

Je verkoopt niets van wat je hebt gekregen.

Je neemt in deze periode actief deel in onze speciale groep op Facebook waar we de VIP-readers bij elkaar roepen om gezamenlijk te kletsen over het boek.

Je plaatst in deze periode ten minste 3 aan de Leesclub gerelateerde posts op je Social Media account(s).

Je schrijft na afloop een recensie over het boek. Jouw recensie moet door jou geschreven worden en mag geen inbreuk maken op rechten van derden. Jouw recensie wordt op onze website geplaatst. 

Er is geen garantie tot publicatie. 

Chicklit.nl leest alle recensies voor deze worden geplaatst en behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen of een recensie niet te plaatsen.

 

Klachten

Indien je niet tevreden bent met onze diensten, of aanstoot neemt aan andere gebruikers van onze website, neem dan contact op met onze redactie via info@chicklit.nl.  

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van onze website, waarop onderhavige Gebruiksregels van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met Chicklit.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van onze website, op welke wijze dan ook, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

 

Privacybeleid

 

Inleiding

In dit Privacybeleid lees je hoe BookSpot B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website www.chicklit.nl (hierna: “Chicklit.nl”, “wij” of “ons”). BookSpot B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens, als bedoeld in de geldende privacywetgeving. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van bezoekers en gebruikers van onze website. Daarbij kan worden gedacht aan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse, jouw foto (avatar), jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Als je via Facebook een account maakt, ontvangen we jouw Facebook ID, e-mailadres en profielfoto. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van Chicklit.nl, toegang tot content, deelname aan prijsvragen en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke interesses afleiden uit het surfgedrag van onze bezoekers (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

 

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat wij onze website op een goede en effectieve manier aan kunnen bieden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

beheren van je online account;

je te benaderen naar aanleiding van je aanmelding als Recensent of deelnemer aan de Leesclub, en vermelding van je deelname op onze website;

marketing-, promotie- en testdoeleinden;

verzending (per e-mail) van informatie over je account en overige (noodzakelijke) informatie;

uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;

om contact met je te houden en je vragen te beantwoorden, onder andere via e-mail of (persoonlijke berichten via) social media;

om advertenties te tonen van een product waarvan wij vermoeden dat het bij de interesse van de gebruiker(s) aansluit;

om onze dienstverlening te verbeteren en beter aan te laten sluiten aan de behoeften en wensen van de bezoekers van onze website. 

 

Redactie

Om je goed van dienst te kunnen zijn, kun je de redactie van Chicklit.nl privéberichten sturen. Deze berichten bewaren we zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Verstrekking van persoonsgegevens en data

Wij kunnen gebruik maken van derden (bewerkers) die namens Chicklit.nl persoonsgegevens verwerken voor administratieve doeleinden en/of als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Daarnaast kunnen we geaggregeerde data uitwisselen met derden die vanzelfsprekend nooit tot jou herleidbaar is. Wij verstrekken je persoonsgegevens overigens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Jouw persoonsgegevens worden versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.

Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot onze computers en systemen. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

 

Verzet, inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Je kunt je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen door in te loggen in je account op onze website of door contact op te nemen met de redactie van Chicklit.nl. Wij kunnen je vragen om je eerst te identificeren. 

 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, ontvangen we graag een kopie van de cookie in kwestie. Overigens kun je cookies alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw apparaat opgeslagen worden. Hieronder kun je lezen hoe je deze via jouw browser kunt verwijderen.

E-mail

Je ontvangt van ons een activeringsmail als je een account aanmaakt. Je kunt je daarnaast aanmelden voor onze nieuwsbrief via de website of via je persoonlijke account. Wij werken hiervoor samen met e-mail marketingorganisatie Mail Media, die aangesloten is bij de DDMA. Indien je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen via e-mail dan kun je je daarvoor afmelden onderaan de nieuwsbrief of je voorkeuren wijzigen via je account. Wij bieden je bij iedere e-mail de mogelijkheid om je hiervoor af te melden (opt-out), tenzij het om een noodzakelijk bericht gaat.

 

Wij zijn van mening dat onze systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maken wij back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruiken we uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. 

 

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doen wij dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Je kunt cookies via je internetbrowser blokkeren of verwijderen. Het weigeren van cookies kan het gevolg hebben dat bepaalde (functionaliteiten van) websites niet tot je beschikking staan.

Cookies verwijderen in Internet Explorer en Edge
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met drie puntjes rechts bovenin. Klik op Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier 'het eerste gebruik'.

 

Wijzigen van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2018. Wij kunnen dit Privacybeleid aanpassen.

Contact
Jouw vragen over dit Privacybeleid kun je o.v.v. "Privacy" richten aan privacy@bookspot.nl.