• onze waardering

Recensie: Het ware leven RECENSIE

Recensie: Het ware leven – Alain Badiou

Dat een 82-jarige een boek schrijft over de jeugd lijkt een beetje verwonderlijk. Toch is het dat niet. Al sinds jaar en dag schrijven filosofen over de jeugd en de toekomst van jongeren in een steeds sneller veranderende wereld. Alain Badiou, de post-marxistische Franse filosoof, die vooral met L’être et L’Evénement hoge toppen scheerde, bracht met Het ware leven een hoogst interessant essay uit waarin hij zich expliciet richt tot de jongeren van vandaag. Als ondertitel gebruikt hij – met een knipoog naar Socrates – of waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden.

In Het ware leven gaat hij op psychoanalytische wijze op onderzoek naar de jeugd van tegenwoordig. In het eerste deel maakt hij een algemene analyse en komt tot de vaststelling dat de jongeren twee opties hebben: de passie om het leven op te branden en de passie om het leven op te bouwen. Bij het eerste streven ze naar de onmiddellijke bevrediging van de behoeften, bij het tweede gaat het om rijk en succesvol worden. De samenleving wordt ook gekenmerkt door een jeunisme: iedereen wil jong zijn en blijven. In deel twee en drie maakt hij een onderscheid tussen jongens en meisjes. Dit lijkt een seksistische manier van werken, maar Badiou maakt wel een punt. Bij de jongens van vandaag ontbreekt elke vorm van initiatie in de volwassenwereld, daardoor blijven ze hangen in een soort van eeuwigdurende adolescentie. Ze blijven verlangen naar hun ‘speeltjes’.  Hij pleit voor een herinvoering van de legerdienst die zo’n vorm van initiatie was. De meisjes daarentegen zijn allemaal premature vrouwtjes geworden. Waar vroeger het huwelijk hen inleidde in het volwassen leven, worden ze nu al van jongs af aan verwacht zich volwassen te gedragen. Badiou houdt een pleidooi om het roer om te gooien en het Idee van het ware leven na te streven. De jeugd moet zich vernieuwen, op een andere manier omgaan met de gekregen vrijheid en werken aan een betere samenleving en dat zowel op het vlak van liefde, politiek, kunst en wetenschap.

In Het ware leven probeert Badiou de jongeren aan te spreken en brengt hij zeker enkele interessante ideeën naar voor. De grondige analyse in het algemene deel zal de jonge lezer zeker aanspreken en doet stilstaan bij interessante en doordachte inzichten. De iets rijpere lezer zal ongetwijfeld enkele kernideeën van mei 1968 hertaald zien naar een hedendaagse context. Op zich zijn de twee aparte delen over jongens en meisjes ook boeiend om lezen, maar hier verliest hij zich soms in moeilijk filosofisch taalgebruik en vermengt hij verschillende filosofische theorieën waardoor het moeilijker volgen wordt. De lezende jeugd zal het verschillende keren moeten lezen en zich verdiepen in enkele filosofische begrippen vooraleer hij hieraan betekenis kan geven. De jongere die zich interesseert in filosofie heeft met Het ware leven wel een mooie handleiding om na te denken over een nieuwe wereld voor morgen.

Recensie: Het ware leven – Alain Badiou

Het ware leven

 • Onze waardering:

           
 • Members waardering:

  1  2  3  4  5 
  (0 stemmen)
 • Omschrijving:

  Jongeren hebben een nieuwe wereld voor zich. Nu aan oude tradities en hiërarchieën steeds minder belang wordt gehecht, lijken de mogelijkheden legio. Jonge mensen moeten zich bewust worden van deze nieuwe toestand en de moed vinden om samen hun vrijheid aan te wenden. Socrates werd ervan beschuldigd de jeugd te corrumperen. Als de filosofie daartoe in staat is, moet ze de jongeren aanzetten om weg te blijven van de platgetreden paden en nieuwe wegen te verkennen. Weg van het lege marktdenken of het terugverlangen naar oude goden en ongelijkheden, op zoek naar het ware leven.

  De eenentachtigjarige Alain Badiou houdt een bevlogen pleidooi, gericht aan de jeugd. In drie hoofdstukken, voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jonge mannen en vrouwen van nu, roept hij op om de wereld te veranderen.

Meer info

GERELATEERDE ARTIKELEN

 • How to: een geweldige recensie schrijven in 9 heldere stappen

 • Gezocht: recensenten

 • Recensie: The Fault in our stars

 • Recensie: De zeven zussen - Storm

 • Recensie: The Sinner seizoen 1

Aanbevolen voor jou:

Zoek in artikelen